Warsztaty 12 KROKÓW

Wreszcie żyć! - Warsztaty 12 kroków ku pełni życia.

Warsztaty są dla tych, którzy:

• chcą poznać realnego siebie, swoje uczucia, myśli, przekonania, pragnienia
• chcą poprawić relację z samym sobą
• chcą przyjrzeć się i poprawić swoją relację z Bogiem, najbliższymi, innymi ludźmi
• mają tendencję do izolowania się, wycofywania się
• zostali zranieni w dzieciństwie
• mają zaniżoną samoocenę, czują się niezrozumiani, odrzuceni
• mają problem z komunikowaniem się z innymi ludźmi
• zaniedbują własne potrzeby, pragnienia lub ich nie odczuwają
• posiadają nadmierną potrzebę kontroli siebie i innych, przeżywają lęki
• zmagają się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi
• są przesadnie odpowiedzialni lub przesadnie nieodpowiedzialni
• są uwikłani w uzależnienia osobiste lub uzależnieni od innych osób
• chcą pracować w grupie, są otwarci na nowe znajomości i wsparcie od innych
• chcą odzyskać poczucie sprawczości
• chcą odzyskać wolność wewnętrzną, swój potencjał - nareszcie żyć twórczo i radośnie J

Program opiera się na programie 12 kroków AA. Korzysta z dorobku psychologii. Dodatkowo osobista i grupowa praca inspirowana jest tekstami biblijnymi, chrześcijańską wizją człowieka, jego rozwoju.

Czas:

• spotkania odbywają się raz w tygodniu, w soboty od 12.00 do 14.00
• pierwsze spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2019 r.
• przez kolejne 16-24 miesięcy – w zależności od dynamiki grupy

Miejsce:

• Dom katechetyczny przy parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, Warszawa, ul. Wólczyńska 64 (wejście od Horacego)

Koszty uczestnictwa:

• 50 zł za każde 2-godzinne spotkanie, płatne z góry za cały miesiąc (niezależnie od nieobecności) + jednorazowy wkład 50 zł za materiały do pracy (płatne na pierwszym spotkaniu)

• istnieje możliwość dofinasowania dla dwóch osób o niskich dochodach (do 800zł na osobę), decyduje kolejność zgłoszeń - szczegółone informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 505 07 17 21

Zapisy:

• Pod nr tel. 503 771 759
• Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest około 30-minutową, bezpłatną wstępną rozmową z prowadzącą zajęcia

Prowadząca:

• Beata Misztal – mgr teologii, po studium doradztwa psychologicznego w SPCH, jest na ostatnim semestrze psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie SWPS 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00